Samfunn

Den rause ettertanken

Den rausheten som råder i media og hos det norske folk i dag skulle jeg ønske at Ari fikk oppleve. Fri for frykt og fordømmelse av det som er ukjent og fremmed. Fri for trang til å latterliggjøre det fargerike. Fri for krav om å passe inn i en form laget av andre.

Ta deg sammen

Feilinstillingen til psykiske lidelser og «usynlige» funksjonsnedsettelser og lidelser er i aller høyeste grad levende både i samfunnets institusjoner og blant mennesker generelt.

Lider du av fullkommenhets-nevrose?

En fullkommenhetsnervrose kan innebære at vi blir intolerant ovenfor oss selv og vi kan bli intolerant ovenfor hverandre og ovenfor våre omgivelser. Over alt hvor vi snur oss er det gjerne direkte og inndirekte krav til en eller annen form for vellykkethet, effektivitet eller optimaliserende atferd