Depresjon

Ta deg sammen

Feilinstillingen til psykiske lidelser og «usynlige» funksjonsnedsettelser og lidelser er i aller høyeste grad levende både i samfunnets institusjoner og blant mennesker generelt.