Nyheter

Lider du av fullkommenhets-nevrose?

En fullkommenhetsnervrose kan innebære at vi blir intolerant ovenfor oss selv og vi kan bli intolerant ovenfor hverandre og ovenfor våre omgivelser. Over alt hvor vi snur oss er det gjerne direkte og inndirekte krav til en eller annen form for vellykkethet, effektivitet eller optimaliserende atferd